• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda AJ

Olympiáda z anglického jazyka v školskom roku 2016/2017.


 Olympiáda z anglického jazyka 2016/2017 - školské kolo

V školskom roku 2016/2017 sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka 6.  decembra 2016  v odbornej učebni anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnili žiaci školy, ktorí sa učia anglický jazyk. Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci stredných odborných škôl bez vekového určenia. Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka pozostávalo z troch častí: 1. počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. gramaticko-lexikálny test s doplňovaním, 4. rozhovor na tému, 5. práca s obrázkom.

Do okresného kola postupuje podľa pravidiel žiak umiestnený na 1. mieste: Miroslav Rusnák II.AN a ako náhradník Matej Jevický II.AN

Výsledky jednotlivých súťažiacich:

Meno a priezvisko

Slovná zásoba

Gramatika

Počúvanie s porozumením

Čítanie s porozumením

Voľný rozhovor

Práca s obrázkom

Spolu

Kristián Kasarda - I.F

7

6

3

7

10

11

44

Jakub Lampert - I.F

6

7

3

6

11

10

43

Jakub Nagy - I.E

9

9

4

8

12

12

54

Tomáš Dzureň - II.F

9

10

3

8

14

14

58

Vladimír Andráš - I.E

7

8

3

7

12

11

48

Jaroslav Varga - III.F

5

8

2

5

9

9

38

Andriy Bodnár - I.AN

9

10

4

8

12

12

55

Miroslav Rusnák - II.AN

10

10

4

8

14

13

59

Matej Jevický - II.AN

10

10

3

9

13

14

59

Karol Prokop - II.AN

10

10

4

8

12

13

57

Vyhodnotenie: 1. miesto - Miroslav Rusnák - II.AN, Matej Jevický - II.AN, 2. miesto - Tomáš Dzureň - II.F, 3. miesto - Karol Prokop - II.AN. Olympiádu pripravila a zrealizovala Mgr. Eperješiová v spolupráci s členmi PKCJ

Tabuľka č. 1:

Názov aktivity

Dátum

Miesto

Vyhlasovateľ

Organizátor

Počet

zúčastnených žiakov školy

Prínos resp. záujem žiakov

Olympiáda z anglického jazyka

 

Školské kolo

 

 

 

 

 

6.12.2016

SOŠA Košice

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

10 žiaci školy

 

Kristián Kasarda - I.F - 2682 K

Jakub Lampert - I.F - 2682 K

Jakub Nagy - I.E - 2495 K

Tomáš Dzureň - II.F - 2682 K

Vladimír Andráš - I.E - 2495 K

Jaroslav Varga - III.F - 2697 K

Andriy Bodnár - I.AN

Miroslav Rusnák - II.AN - 2493 L

Matej Jevický - II.AN - 2493 L

Karol Prokop - II.AN - 2493 L

podpora talentovaných žiakov SOŠA Košice

 

1 žiak postup na Okresné kolo

 

 

Tabuľka č. 2:

Názov aktivity

Dátum

Meno žiaka

trieda

Vyhlasovateľ súťaže,

Organizátor

Krajské/oblastné.

Kolo

Celošt.

Kolo

Medzin. účasť

Olympiáda z anglického jazyka

 

Školské kolo

6.12.2016

10 žiaci školy

 

Kristián Kasarda - I.F - 2682 K

Jakub Lampert - I.F - 2682 K

Jakub Nagy - I.E - 2495 K

Tomáš Dzureň - II.F - 2682 K

Vladimír Andráš - I.E - 2495 K

Jaroslav Varga - III.F - 2697 K

Andriy Bodnár - I.AN

Miroslav Rusnák - II.AN - 2493 L

Matej Jevický - II.AN - 2493 L

Karol Prokop - II.AN - 2493 L

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

 

 

 

 

Olympiádu pripravovala Mgr.G.Eperješiová.

Pozrite si fotogalériu z akcie:

BAL


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI