• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda AJ

Olympiáda z anglického jazyka v školskom roku 2015/2016.


Olympiáda z anglického jazyka v školskom roku 2015/2016 

V školskom roku 2015/2016 sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. 10. decembra 2015 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. v odbornej učebni anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnili žiaci školy, ktorí sa učia anglický jazyk.

Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci Stredných odborných škôl bez vekového určenia.

Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozostávalo z piatich častí: 1. počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. gramatický a lexikálny test, 4. opis obrázku, 5. rozhovor na určenú tému.

Žiaci si v prvej časti vypočuli originálny anglický text. Po jeho druhom vypočutí plnili súťažiaci úlohy, týkajúce sa obsahu textu. V druhej časti mali angličtinári k dispozícii lexikálny a gramatický test. Tretia časť bola zameraná na čítanie s porozumením. Ústna časť olympiády anglického jazyka pozostávala z konverzácie a z opisu situácie na vylosovanom obrázku.

Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z anglického jazyka.

Vyhodnotenie: 1. miesto: Tomáš Dzureň – I.F (56 b.) – postupuje do okresného kola, 2. miesto: Miroslav Rusnák – I.AN, Matej Jevický – I.AN (52 b.), 3. miesto: Samuel Balun – IV.D, Andryi Bodnár – III.A (48 b.)

Olympiádu pripravila PK CJ pod vedením Mgr. Gabriely Eperješiovej 

Pozrite si fotogalériu z akcie:

BAL


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI