• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda AJ

Olympiáda z anglického jazyka v školskom roku 2012/2013.


V školskom roku 2012/2013 sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka 5. decembra 2012 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. v odbornej učebni anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnili žiaci školy, ktorí sa učia anglický jazyk. Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci Stredných odborných škôl bez vekového určenia.

Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozostávalo z piatich častí:

1. počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. gramatický a lexikálny test, 4. opis obrázku, 5. rozhovor na určenú tému.

Žiaci si v prvej časti vypočuli originálny anglický text. Po jeho druhom vypočutí plnili súťažiaci úlohy, týkajúce sa obsahu textu. V druhej časti mali angličtinári k dispozícii lexikálny a gramatický test. Tretia časť bola zameraná na čítanie s porozumením. Ústna časť olympiády anglického jazyka pozostávala z konverzácie a z opisu situácie na vylosovanom obrázku.

Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z anglického jazyka. Vyhodnotenie:

1. miesto: Štefan Gomboš – III.D  – postupuje do okresného kola, 2. miesto: Miroslav Rusnák – I.A, 3. miesto: Vladimír Kasala – II.G.

Olympiádu pripravila PK CJ pod vedením Mgr. Gabriely Eperješiovej

Foto z olympiády:


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI