• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda AJ

Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo 2008


OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Dňa 2.12.2008 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Táto súťaž sa uskutočnila v jazykovej učebni U17 a zúčastnili sa jej 11-sti vybraní študenti z jednotlivých tried dennej formy štúdia. Súťažiaci preukázali veľmi dobré komunikatívne zručnosti na volené životné situácie. Súťažné úlohy boli inovované vzhľadom k požiadavkám nových maturitných skúšok z cudzích jazykov.

Víťazi školskej súťaže v anglickom jazyku sú:

1.miesto: Norbert Furik, 2.E trieda,
2.miesto Dávid Pažický, 2.D trieda,
3.miesto: Ján Kučera, 2.D trieda,
  Tomáš Čorba, 3.G trieda.

 

Víťaz školského kola sa zúčastní okresného kola v mesiaci februári.

V Košiciach, dňa 2.12.2008 Mgr. Gabriela Eperješiová

vedúca PK cudzích jazykov

     ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI