• Mapa stránok
 • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda AJ

Olympiáda z anglického jazyka v šk. roku 2006/2007


OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA v šk. roku 2006/2007

 • Dňa 13. decembra 2006 v jazykovej učebni č.17 SOU-dopravného sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka.
 • Olympiáda trvala od 8.00 hod. do 11: 15 hod. Olympiády sa zúčastnili najlepší žiaci prvých, druhých a štvrtých ročníkov.
 • Súťažilo sa v kategórii 2. D, t.j. žiaci všetkých ročníkov nášho SOUD bez vekového určenia.
 • Súťaž pozostávala z 2 častí: písomnej a ústnej.

Písomná časť

Písomna časť:

 • posluch s porozumením – žiakom bol prečítaný originálny anglický text. Po jeho druhom vypočutí plnili súťažiaci úlohy týkajúce sa obsahu textu. Maximálny počet bodov, ktorý mohli súťažiaci dosiahnuť v tejto časti bol 10.
 • Čítanie s porozumením – 6iaci mali k dispozícii anglický text, ktorý bolo potrebné správne (podľa významu) zaradiť do celku a označiť symbolmi S, NS. Maximálny možný počet bodov bol 7.
 • Test - olympiáda obsahovala aj test s gramatickými, lexikálnymi otázkami a otázkami zameranými na situačné dialógy. Každý súťažiaci mohol dosiahnuť najvyšší počet bodov 35.

Ústna časť:

 • pozostávala z konverzácie na určitú tému a z opisu situácie na obrázku. Za každú z týchto dvoch úloh mohli súťažiaci získať 5 bodov.
 • Súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z anglického jazyka, o čom svedčí aj skutočnosť, že ich bodové hodnotenie od 4. miesta bolo v rozpätí 17 až 19 bodov s veľmi malým bodovým rozdielom.

Vyhodnotenie kategória 2 D :

 1. miesto
 2. miesto
 3. miesto
Miroslav Vass
Ladislav Gomboš
Ivan Blicha
4.E
4.E
3.G

Do okresného kola postupuje Miroslav Vass ( kategória 2D – žiaci SOŠ, SOU bez vekového určenia).

Olympiádu pripravili vyučujúci anglického jazyka:

 • Mgr. Gabriela Eperješiová
 • Mgr. František Princz
 • Mgr. Marina Gribushina


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI