• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Olympiáda AJ

Olympiáda z anglického jazyka v šk. roku 2005/2006


Olympiáda z anglického jazyka

Školské kolo Olympiády z anglického jazyka sa uskutočnilo dňa 13. decembra 2005. Zúčastnili sa ho najlepší žiaci druhých až štvrtých ročníkov, ktorí súťažili v kategórii 2.D bez vekového určenia. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti, ktoré boli obsiahnuté v štyroch úlohách: test, popis obrázkov, situačná úloha, čítanie s porozumením. Súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z anglického jazyka, o čom svedčí aj skutočnosť, že ich bodové hodnotenie od 4. miesta bolo v rozpätí 17 až 19 bodov s veľmi malým bodovým rozdielom.

Poradie súťažiacich bolo nasledovné:

  1. miesto - Dávid Fazekaš - 3. E
  2. miesto - Miroslav Vass - 3. E
  3. miesto - Miroslav Kmec - 4. H

Na Okresnom kole olympiády v anglickom jazyku dňa 19.1.2006 v Košiciach nás úspešne reprezentoval Miroslav Vass. V kategórii 2D získal 2. miesto (diplom). Blahoželáme!

 ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI