• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Matematický klokan

Matematický klokan v školskom roku 2018/2019


Dňa 21.03.2019 sa konala celoštátna súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov školy.

 

Organizačne zabezpečili: Mgr. Z. Černická a Mgr. D. Filčáková

Spracovala: Mgr. Daniela Filčáková


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI