• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Prijímacie konanie

Informácie pre uchádzačov o nadstavbové štúdium pre školský rok 2021/2022 - 2. termín


Stredná odborná škola automobilová v Košiciach, ponúka rozšíriť si vzdelanie pre absolventov trojročných učebných odborov.

V školskom roku 2021/2022 otvárame:

  •   externú formu štúdia v odbore

2493 L predaj a servis vozidiel

 

  •   externá  skrátená forma štúdia v dvojročnom vzdelávacom programe v odbore

2487 H  autoopravár  / všetky zamerania - 01, 02, 03, 04/

Termín podania vyplnenej prihlášky na predpísanom tlačive je do 30. júla 2021.

Pre 2. termín platia rovnaké kritériá prijatia na štúdium ako pre 1. termín.

Druhý termín prijímacieho konania  bude 27.8.2021

 

RNDr. Jana Vargová

                                                                                                                                          riaditeľka školy

Kritéria 2021/2022 na stiahnutie v PDF - kliknite TU


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI