• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Prijímacie konanie

Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022


Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium na našej škole.

Keďže v priebehu realizácie 1.kola prijímacieho konania do 1.ročníka v školskom roku 2020/2021 nebol naplnený maximálny možný počet študentov, riaditeľka Strednej odbornej školy automobilovej, Moldavská cesta 2,  Košice, rozhodla po prerokovaní v Pedagogickej rade školy dňa 27.5.2021 o vypísaní

2. kola prijímacieho konania

na  odbory:

Názov odboru

Kód odboru

Počet žiakov

autoopravár elektrikár

2487 H 02

1

autotronik

2495 K

4

mechanik elektrotechnik / informačné technológie, silnoprúdová technika /

2697 K 

1

bezpečnostné systémy v doprave a priemysle

2684 K

6

Prihlášky, ktoré sú k dispozícii u výchovných poradcov základných škôl, je nutné doručiť na adresu Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice,  do 15. júna 2021.  Pre 2. kolo platia rovnaké kritériá prijatia na štúdium ako pre 1. kolo. Prihlásiť sa môžu všetci žiaci, ktorí po 1. kole nie sú prijatí  na žiadnu strednú školu.

Prijímacie konanie z predmetov – slovenský jazyk a literatúra, matematika – sa uskutoční

22. júna 2021 (utorok)  o  7,30

 

                                                                       RNDr. Jana Vargová

                                                                        riaditeľka SOŠA

                                  

Kritériá 2021/2022 na stiahnutie v PDF - kliknite TU

Dodatok ku kritériám 2021/2022 na stiahnutie v PDF - kliknite TUĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI