• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Prijímacie konanie

2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020


Na  odbory:

Názov odboru

Kód odboru

Počet žiakov

autotronik

2495 K

4

mechanik elektrotechnik / informačné technológie, silnoprúdová technika /

2697 K 

1

 

Prijímacie konanie z predmetov – slovenský jazyk a literatúra, matematika – sa uskutoční

18. júna 2019 (utorok)  o  7,30

  

 

 Výsledky  budú zverejnené v deň prijímacieho konania.

Zápis sa uskutoční 18. - 19.6.2019.

Zákonný zástupca donesie so sebou v deň zápisu aj zápisný lístok.

 

                                                                                                          RNDr. Jana Vargová

                                                                                                             riaditeľka SOŠA


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI