• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Získanie výučného listu v autoopravárenstve

Získanie výučného listu v odbore autoopravár - prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020


•  možnosť získania výučného listu externou diaľkovou formou v učebnom odbore:

2487 H  01 autoopravár – mechanik;

2487 H  02 autoopravár – elektrikár;

2487 H  03 autoopravár – karosár;

2487 H  04 autoopravár – lakovník.

•  termín predloženia vyplnenej prihlášky na externú diaľkovú formu štúdia  a potrebných dokladov pre zaradenie do prijímacieho konania – s cieľom  prijatia do prvého ročníka  pre školský rok 2019/2020 žiadaného učebného odboru je do 31.júla 2019.

•  prijímacie konanie sa uskutoční do 25.08.2019

•  prijatý uchádzač  dostane  rozhodnutie o riaditeľky školy o prijatí do prvého ročníka externej diaľkovej  formy štúdia.   

•  dĺžka štúdia: tri roky -   externá diaľková forma – s cieľom získania výučného listu (podľa § 54 ods. 9 školského zákona č. 245/2008 Z.z. v zmysle neskorších zmien a doplnkov).


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI