Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Viac informácií tu.

ROZUMIEM - zavrieť okno

  • Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Autoopravár junior

Celoslovenské finále súťaže Autoopravár junior 2018.


 V dňoch 24. až 26. apríla 2017 som sa zúčastnila služobnej cesty v Treining center spoločnosti JL spol. s.r.o., Dvojkrížna 5, Bratislava. Dôvodom bola účasť postupujúceho žiaka našej školy na celoslovenskom finále súťaže Autoopravár junior 2018. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR. Pod záštitou MŠVVaŠ SR. Súťaž sa konala 25. a 26. apríla 2018. Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravára medzi širokou verejnosťou ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi a nástrojom motivácie žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravára a cez zvýraznenie remesla zabezpečenie náboru žiakov do učebných odborov autoopravár. V rámci súťaže prebieha tiež porovnanie teoretických a praktických znalostí súťažiacich a nadviazanie spolupráce medzi vyučujúcimi a žiakmi zúčastnených škôl. Súťaž pozostávala z troch častí -  testovej, poznávacej a praktickej. Oceňujem aj možnosť konzultácií s odborníkmi v tejto profesii.

Postupujúcim žiakom v kategórii AO junior – lakovník 2018 bol Július Fink, žiak III.C triedy SOŠ automobilovej, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice, ktorý sa umiestnil na výbornom 2. mieste v celoslovenskom finále súťaže Autoopravár junior 2018 v kategórii lakovník.

K úspechu nášho žiaka vo finále prispela najmä jeho odhodlanosť súťažiť a vytrvalosť pri získavaní nových poznatkov a zručností.  Teoretickú prípravu sme realizovali v odbornej učebni pre lakovníkov v priestoroch školy pod mojim vedením. Odborný výcvik žiak Július Fink absolvoval v zmluvnom servise France Tech,  Rozvojová 1, 040 11 Košice.

Moje poďakovanie patrí aj spolupráci so zmluvným servisom Tempus Car s.r.o., Rastislavova 110, Košice, konkrétne vedúcemu servisu Ing. J. Kravčákovi a jeho zamestnancovi v lakovníckej dielni, lakovníkovi Petrovi Demkovi, kde sme mohli skvalitniť prípravu žiaka na celoslovenské finále.

Názov aktivity

dátum

Meno žiaka, trieda

Vyhlasovateľ súťaže, organizátor

Krajské/ oblastné kolo

Celoštátne kolo

Medzínár.účasť

Autoopravár Junior 2018 - lakovník

25. a 26. apríl 2018

Július Fink

III.C2

 MŠVVaŠ SR a CPASR.

 

Oblastné kolo

Július Fink 1.miesto

Celoslovenské  finále

Július Fink 2.miesto

-

Pozrite si video  zo súťaže, od TV TA3, klikon na nasledujúci obrázok:


ZDROJ: Ing. Mária Tomášová

Pozrite si fotogalériu zo súťaže:

RNDr. Marián Balažka


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI