• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

ENERSOL - využitie alternatívnych zdrojov energie

Celoštátne kolo - 9. ročník ENERSOL SK 2019


Enersol

 

9. ročník

ENERSOL SK 2019 – CELOŠTÁTNE KOLO

 

A

 

16. ročník

ENERSOL EU 2019 – MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

využitie alternatívnych zdrojov energie

 

V dňoch 9. a 10. apríla 2019 sa konala v Senici celoštátna súťaž Enersol SK. Hlavným cieľom súťaže je poskytovanie informácií o obnoviteľných zdrojoch energie a tým v konečnom dôsledku aj výchova a vzdelávanie mladých ľudí k ochrane životného prostredia.

 

SOŠ automobilová dosiahla v hlavnej kategórii vynikajúce druhé miesto s prácou EFEKTÍVNE VYUŽITIE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ. Autormi boli Alex Bernát - IV.G, Sebastián Barna - IV.G a Kristián Vavra - III.G. Konzultantmi boli majster odbornej výchovy Vladimír Bernát a učiteľka odborných predmetov Ing. Magda Nikháziová. Projekt bol vyhotovený formou funkčného modelu.

 

Cieľom projektu bolo viacúčelové využitie existujúcich, ale aj nových vedení nn, vn, vvn  na prenos informácií optickými káblami mimo obce, ale aj v obci ako doplnkovej služby prevádzkovateľa.  Tým sa zvýši využitie vedení, zníži sa náklad na výstavbu nových vedení, ale aj množstvo odpadu čím sa šetrí životné prostredie.

 

Víťazom a konzultantom gratulujeme k mimoriadnemu výsledku.

 

Následne po uvedenej súťaži bola dňa 9. a 10. apríla 2019 prezentácia víťazných prác na medzinárodnej konferencii ENERSOL EU 2019. Alex Bernát predstavil náš projekt v anglickom jazyku.

 

Výsledková listina – Hlavná kategória:

http://siov.sk/wp-content/uploads/2019/04/eneresol-2019-hlavna-kategoria.pdf

 

Správu pripravil: Ing. Peter Vida


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI