• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

ENERSOL - využitie alternatívnych zdrojov energie

Krajské kolo súťaže ENERSOL SK 2019


Dňa 22.3.2019 sa uskutočnilo v priestoroch CVČ – RCM na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach 9. ročník krajského kola súťaže Enersol. SOŠ automobilová sa súťaže zúčastnila dvomi prácami. Žiaci pod vedení pedagógov vytvorili zaujímavé práce a získali mimoriadne výsledky:

Tvorivá kategória

Druhé miesto: Peter Rajčan a  Patrik Tóth, IV.G1

Konzultanti: Mgr. Marta Vichová, Ing. Silvia Kravcová

Názov práce: Využitie elektrických rozvodov na prenos dát.

Hlavná kategória

Druhé miesto: Alex Bernát a Sebastián Barna, IV.G2  

Konzultanti: Vladimír Bernát, Ing. Nikhazyová Magda

Názov práce: Viacúčelové využitie rozvodných stĺpov vysokého a nízkeho napätia na prenos dátových, televíznych a rádiových signálov.

Uvedení žiaci postúpili do celoslovenského finále v Senici ktoré sa uskutoční 9. – 10. apríl 2019.


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI