• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

ENERSOL - využitie alternatívnych zdrojov energie

Celoslovenská súťaž ENERSOL2016 v školskom roku 2015/2016 - účasť našich žiakov!


V dňoch 12. apríla až 14.apríla som sa zúčastnil ako pedagogický dozor celoštátneho kola súťaže ENERSOL2016. Táto súťaž je zameraná na využívanie alternatívnych zdrojov energií v priemysle a bežnom živote. Za žiakov SOŠ automobilovej v Košiciach sa súťaže zúčastnili títo žiaci: Benjamín Lazorík /IV.F trieda, odbor 2697 K mechanik elektrotechnik/, Vaško Dávid /III.G trieda, odbor 2697 K mechanik elektrotechnik/ a Kolenič Jakub /III.G trieda, odbor 2697 K mechanik elektrotechnik/.

V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6. ročník súťaže ENERSOL-SK. Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so Slovenskou komisiou a Strednou odbornou školou, Viliama Paulínyho - Tótha 31/5 v Senici zodpovedali za obsah a plnenie Organizačno-technických pokynov v školskom roku 2015/2016.

Súťažilo sa v troch kategóriách:

 01. Hlavná kategória

Všetky práce sú zamerané na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, ich význam spočíva v získaní podstatných informácií o využívaných technológiách a materiáloch. Autor je schopný interpretovať pred verejnosťou získané informácie a tým zabezpečuje propagáciu uvedených tém vo svojom okolí. Rozhodujúce je tiež jeho osobné stanovisko, ako využije výsledky svojej práce (projektu) napr. vo svojom rodinnom živote alebo na pracovisku, resp. prednáškovou činnosťou a konkrétnou propagáciou.

02. Tvorivá kategória

V rámci tejto kategórie sa využívajú tvorivé schopnosti žiakov v spolupráci so svojimi učiteľmi (konzultantmi) a vysokými školami. Výsledkom tejto spolupráce je vytvorenie výrobkov. Práce (projekty) v tejto kategórii sú náročné z časového hľadiska , materiálovo a finančne náročné na zhotovenie výrobkov. ENERSOL SK však nemá na financovanie týchto výrobkov finančné zdroje, preto je potrebná spolupráca s partnerskými firmami, ktoré môžu v rámci partnerských vzťahov poskytnúť sponzorské príspevky a podporiť túto nezávislú súťažnú kategóriu.

03.Propagačná kategória

Táto kategória je doplnkovou formou propagácie tém projektových úloh. Jej obsah je zameraný na tvorivú umeleckú činnosť (plagáty, výroba propagačných predmetov, keramika, literárna činnosť, ...)

Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách.V hlavnej kategórii súťažili dvaja žiaci: Kolenič Jakub a Vaško Dávid s prácou „Úsporné osvetlenie pracoviska“. S touto prácou  žiaci obsadili veľmi pekné piate miesto  zo 14-tich súťažných prác. V tvorivej kategórii súťažil jeden žiak: Benjamín Lazorík s prácou „Šetrenie elektrickej energie pomocou alternatívnych zdrojov“.  S touto prácou  žiak obsadil dvanáste miesto  z 15-tich súťažných prác. Na medzinárodné kolo nepostúpil nikto.               

Vystúpenie žiakov hodnotím kladne a ďakujeme im za reprezentáciu našej školy v celoštátnom kole súťaže ENERSOL2016. Žiak Benjamín Lazorík hneď na tretí deň 14.4.2016 sa zúčastnil ďalšej súťaže v Prahe s Ing.P.Vidom, preteky áut na diaľkové ovládanie a vodíkový/elektrický pohon. Zabezpečil som jeho odvoz do Bratislavy na hlavnú stanicu, aby včas rýchlikom dorazil do Prahy, kde už ho čakala nová súťaž.            

 

Názov aktivity

Úroveň /základné, regionálne, krajské, celoštátne, medzinárodné kolo/

Dátum

Miesto

/postup, vyradenie z ďalšieho kola/

Vyhlasovateľ

Organizátor

Miesto súťaže

Počet zúčastnených žiakov školy

Prínos resp. záujem žiakov

Zoznam žiakov, trieda, odbor

Celoštátne kolo

12.4.-13.4.2016

účasť na celoštátnom kole: 5.miesto a 12.miesto. Vyradenie z postupu na medzinárodné kolo

Ministerstvo školstva SR

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava

 

Stredná odborná škola, Viliama Paulínyho - Tótha 31/5 v Senici

 

 

3

Využite alternatívnych zdrojov energií v priemysle a bežnom živote,    súťaživosť

 

Lazorík Benjamín IV.F trieda, odbor: 2697 K mechanik elektrotechnik, 12-té miesto;

Vaško Dávid /III.G trieda, odbor 2697 K mechanik elektrotechnik/ a Kolenič Jakub /III.G trieda, odbor 2697 K mechanik elektrotechnik/, obidvaja 5-té miesto.

 

 Spracoval účastník služobnej cesty a ped.dozor:       RNDr. Marián Balažka, Košice, 18.4.2016

Pozrite si fotogalérie zo súťaže:

1. Kliknite si na: Fotogaléria ENERSOL SK – fotografie komplet od organizátora súťaže

2. Kliknitesi na: Vyhodnotenie a fotogaléria organizátorom súťaže

3. Nasledujúca fotogaléria nafotená a vytvorená RNDr.M.Balažka, pedagogický dozor za SOŠAKE..

BAL


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI