• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

ENERSOL - využitie alternatívnych zdrojov energie

Celoslovenské a medzinárodné kolo súťaže ENERSOL v školskom roku 2014/2015! - Úspech našich žiakov!


 V dňoch 14.4.2015 až 18.4.2015 prebehlo celoštátne a medzinárodné kolo súťaže ENERSOL pre žiakov stredných škôl. Na Slovensku to bol 5. ročník celoslovenskej súťaže ENERSOL SK. Bola to súťaž zameraná na využívanie alternatívnych, obnoviteľných zdrojoch energie, opatrenia k energetickým úsporám a znižovania emisií v doprave v celom okolí. Žiaci našej školy, ako súťažiaci boli: Mazák Tomáš /IV.F trieda/, Lazorík Benjamín /III.F trieda/ a  Čepló Daniel /IV.F trieda/. Pedagogický dozor a vedúci nášho tímu SOŠ automobilovej v Košiciach bol: RNDr. Marián Balažka. Vedúcim druhého vozidla bol Ján Rigas. Do súťaží na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo 14.a 15. apríla 2015 na SOŠ P.V. Tótha 31/5 v Senici  sme postupovali s dvoma prácami:

1.      V hlavnej kategóriisúťažil žiak Čepló Daniel s prácou s názvom Bioakumulátor. Žiak bol ocenený diplomom a vecnou cenou za účasť. S touto prácou postúpil aj na medzinárodnú súťaž ENERSOL EU 2015 do Jihlavy, ktorá sa konala 16. až 17. apríla 2015.

2.      V tvorivej kategórii súťažili žiaci: Mazák Tomáš /IV.F trieda/ a Lazorík Benjamín /III.F trieda/ s prácou s názvom Vodíková batéria. Žiaci boli ocenení diplomami a vecnými cenami. Táto práca nepostúpila na medzinárodnú súťaž ENERSOL do Jihlavy.

Zobrazte si výsledkovú listinu 5. ročníka celoštátnej súťaže ENERSOL SK, 14.-15. apríla 2015 SOŠ Senica, kliknutím na nasledujúci text: Výsledky! 

 

Po celoslovenskej súťaži ENERSOL SK, žiak Čepló Daniel s pedagógom RNDr. M. Balažkom sa zúčastnili medzinárodného kola súťaže ENERSOL EU 2015, ktorá sa konala 16. až 18. apríla 2015, Dělnický Dům, Žižkova 1696/15 v Jihlave. Počas obidvoch súťaží sme sa riadili danými programami súťaží, viď prílohy. Medzi iným sme absolvovali prehliadku elektronických solárnych zariadení na napájanie budov SOŠ v Senici elektrickou energiou. V Jihlave sme navštívili zoologickú záhradu a aquapark, čo bolo veľmi dobrým spestrením programu súťaží. Náš reprezentant Čepló Daniel vystúpil so svojou prácou v Jihlave ako posledný cca o 14.00 hod. 17.4.2015. Do Košíc sme vyrazili 18.4.2015 okolo 8.00 hod. ráno a dorazili sme okolo 17.00 hod. poobede.

Na celoslovenskom kole ENERSOL SR, žiak Čepló Daniel  bol 7.   postupujúci na medzinárodné kolo ENERSOL EU 2015 do Jihlavy. Na tomto medzinárodnom stretnutí mali zastúpenie tieto štáty: Česká republika /12 reprezentantov/, Slovensko /7 reprezentantov/, Slovinsko /3 reprezentantov/, Nemecko /3 reprezentanti/, Rakúsko /5 reprezentantov/, Poľsko /3 reprezentanti/, dokopy 32 reprezentantov. Vedúcim medzinárodného družstva reprezentantov Slovenskej republiky bol Mgr. Pavol Paradeiser, riaditeľ SOŠ Senica, predseda Slovenskej komisie ENERSOL SK. Na medzinárodnom kole dostali ocenenia:

1.     RNDr. Marián Balažka: Diplom medzinárodného projektu ENERSOL EU 2015 za osobný podiel pri príprave reprezentačného družstva ENERSOL SK na medzinárodnej konferencii ENERSOL EU 2015 v Jihlave v dňoch 16.-17.4.2015.

2.     Čepló Daniel: Diplom za svoj projekt, medailu, vecné upomienky  a zlatý pohár. Všetci zúčastnení dostali rovnaké ocenenia, nebolo určené poradie víťazov. Všetci boli víťazmi.

Reprezentáciu našich žiakov hodnotím veľmi vysoko za čo im ďakujem. Vystúpenie všetkých našich žiakov bolo na veľmi dobrej odbornej aj profesionálnej úrovni. K ich úspechu im  blahoželám.

           Vedúci reprezentačného tímu školy:        RNDr. Marián Balažka

Pozrite si fotogalériu zo súťaží:


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI