• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Medzinárodné súťaže Genius

Vyhodnotenie súťaže English Test Competition za školský rok 2014/2015.


 Vyhodnotenie súťaže English Test Competition za školský rok 2014/2015

Organizátori na SOŠAKE v školskom roku 2014/2015 boli Mgr. Gabriela Eperješiová a koordinátor RNDr. Marián Balažka.

Súťaž „English Test Competition“ je založená na originálnych testoch anglického lektora Richarda Swalesa, do ktorej sa môžu zapojiť všetci žiaci a nie iba tí najlepší (ako napr. v olympiádach). Súťaž ETC ako jediná spája nezávislé certifikovanie so súťažou na medzinárodnej úrovni pre všetkých žiakov. V súťaži ETC nie sú vekové kategórie súťažiacich. Vyhodnocuje sa iba dosiahnutý bodový výsledok a v prípade zhodných bodov rozhoduje čas. Učiteľ si sám vyberá gramatické okruhy, ktoré zaradí do testu ako prvé pre konkrétny level. Na konci školského roka dostanú všetci žiaci online diplom buď za jednotlivý test alebo obdržia certifikát za absolvovanie celého levelu (z pravidla 2 testy). Školy môžu žiakov prihlasovať v mesiacoch september a október. Súťaž sa koná 3x ročne v čase január, marec a máj. To znamená, že si učiteľ sám vyberie, v ktorom mesiaci (v jednom alebo vo všetkých), čase a dni uskutoční testovanie. V prípade nedostatku počítačov môže učiteľ testovať žiakov postupne.

Každý žiak zapojený do súťaže „ETC“ dostane diplom s vyznačením umiestnenia. Tlačené diplomy obdržia žiaci, ktorí absolvovali celý level. Žiakom, ktorí absolvovali iba jeden test, môže diplom vygenerovať koordinátor v konte školy.

Súťažiaci a ich výsledky: (ETC - Pre-intermediate 1 - Test 1)

#

Meno a priezvisko

Trieda

ID kód

Stav

Výsledok

1

Veronika Balážová

2014_15

mt210027154

Ukončený

26/64

41%

2

Samuel Balun

2014_15

mt210027152

Ukončený

-

3

Andriy Bodnar

2014_15

mt210027155

Ukončený

42/64

66%

4

Peter Boris

2014_15

mt210027198

Ukončený

-

5

Kamil Jurko

2014_15

mt210027197

Ukončený

39/64

61%

6

Patrik Krištan

2014_15

mt210027153

Ukončený

31/64

48%

7

Dávid Mikula

2014_15

mt210027160

Ukončený

51/64

80%

8

Mário Sadovský

2014_15

mt210027191

Povolený

-

9

Marián Šesták

2014_15

mt210027156

Ukončený

-            

Súťažiaci a ich výsledky: (ETC Pre-intermediate 1 Test 2)

#

Meno a priezvisko

Trieda

ID kód

Stav

Výsledok

1

Veronika Balážová

2014_15

mt210027154

Ukončený

37/64

58%

2

Samuel Balun

2014_15

mt210027152

Ukončený

31/64

48%

3

Andriy Bodnar

2014_15

mt210027155

Ukončený

44/64

69%

4

Peter Boris

2014_15

mt210027198

Ukončený

34/64

53%

5

Kamil Jurko

2014_15

mt210027197

Ukončený

30/64

47%

6

Patrik Krištan

2014_15

mt210027153

Ukončený

40/64

63%

7

Dávid Mikula

2014_15

mt210027160

Ukončený

52/64

81%

8

Mário Sadovský

2014_15

mt210027191

Povolený

-

9

Marián Šesták

2014_15

mt210027156

Ukončený

34/64

53%

 

 

                Diplomy za II. test žiaci obdržia na konci školského roka 2014/2015.  Diplomy za celkové umiestnenie žiaci obdržia začiatkom budúceho školského roku 2015/2016.

Pozrite si diplomy, kliknite na: diplomy!

Spracoval: RNDr. Marián Balažka


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI