• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Medzinárodné súťaže Genius

Genius Logicus 2012/2013


Aj v školskom roku 2012/2013 sme na našej škole zorganizovali  medzinárodnú informatickú súťaž GENIUSLOGICUS. V tomto školskom roku bolo zapojených do súťaže 23 žiakov. Všetci žiaci súťažli v kategórii "A+B". Katogória "B" s meraním času prebehla 5.apríla 2013, ktorej sa zúčastnilo 17 žiakov z 23 prihlásených. Oficiálne výsledky budú zverejnené do konca školského roku aj na našej webovej stránke. V júni 2013 organizátori súťaže ocenili súťažiacich získanými certifikátmi a koordinátorom súťaže: Mgr. Daniela Filčáková a RNDr. Marián Balažka poďakovali za organizáciu súťaže na našej škole. Mgr. D. Filčáková zapojila ďalších 12 žiakov do súťaže.

Zoznam súťažiacich:

Poradové číslo

Meno

Priezvisko

Trieda

Kategória

1.

Katarína

Bindasová

IV.H

A+B

2.

Denisa

Drozdová

IV.H

A+B

3.

Lukáš

Gerega

III.E2

A+B

4.

Štefan

Gomboš

III.D

A+B

5.

Marek

Hodík

III.E2

A+B

6.

Adrián

Dimún

IV.H

A+B

7.

Štefan

Holent

IV.E

A+B

8.

Zuzana

Hoová

IV.H

A+B

9.

Richard

Hurta

II.BN

A+B

10.

Peter

Jesenský

III.D

A+B

11.

Jozef

Jurko

III.E2

A+B

12.

Jozef

Jusko

II.F

A+B

13.

Richard

Klembala

III.D

A+B

14.

Martin

Kováč

III.E2

A+B

15.

Peter

Krbaťa

IV.E

A+B

16.

Patrik

Krištan

II.F

A+B

17.

Dávid

(Peter)

Findorák

(Laco - nesúťažil)

III.E (IV.H)

A+B

18.

Martin

Maurský

II.BN

A+B

19.

Lukáš

Obšitoš

IV.H

A+B

20.

Martin

Renčík

III.F

A+B

21.

Jaroslav

Rohaľ

IV.H

A+B

22.

Marián

Sipko

III.F

A+B

23.

Maroš

Veteška

II.BN

A+B

Koordinátor súťaže: RNDr. Marián Balažka

Fotogaléria zo súťaže a získané certifikáty:


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI