• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Stredoškolská odborná činnosť

Krajské kolo SOČ v školskom roku 2013/2014.


Dňa 3.4.2014 sa v našej škole uskutočnil 36.ročník krajského kola SOČ. Súťažilo sa vo všetkých 17-ich odboroch. Prihlásených prác do súťaže bolo 206. Porotcov bolo 51. Organizáciu mali na starosti: Eva Škripková z CVČ, Ing. Tatiana Hoffmannová - predsedníčka KK SOČ, Ing. Soltiszová - metodik SOČ z SOŠA. Na súťaži spolupracovali učitelia a vybraní žiaci zo SOŠA. Najviac prác bolo 16 v odbore 05 a najmenej prác 4 bolo v odbore 10.

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  01 - Problematika voľného času  
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Patrícia Chachaľaková Magdaléna Bíla Využitie voľného času mládeže na ochranu
internetovej identity na sociálnych sieťach
Stredná zdravot.škola, Michalovce, Masarykova 27
2 Katarína Krajčiová Matematické sústredenia Gymnázium, Košice-Juh, Alejová 1
3 Romana Berková                               Dávid Varchola Dramatoterapia v procese rozvoja osobnosti handikepovaných Súkr.str.odborná škola, Košice-Nad jazerom, Bukovecká 17

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  02 - Matematika, fyzika    
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Gabriel Nagy                                               Gorazd Štieber Elektrický výboj v plyne Gymn. sv. T. Akvinského, Košice-Staré Mesto, Zbrojničná 3
2 Michaela Brezinová Matematika a hudba Gymnázium, Trebišov, Komenského 32
3 Viliam Maceňko                                         Michal Pénzeš                                     Jaroslav Michalovčík Ferokvapalina v reproduktoroch Gymnázium Pavla Horova, Michalovce, Masarykova 1

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  03 - Chémia, potravinárstvo    
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Andrea Koščíková Prírodná kozmetika Gymnázium, Trebišov, Komenského 32
2 Mária Gregová                                                Radka Harmanová Môže toxický plyn zachraňovať životy? Gymnázium, Krompachy, Lorencova 46
3 Natália Kosťová                                              Mária Kosťová Med- potravina, ktorá lieči Stredná zdravot. škola, Košice-Staré Mesto, Moyzesova 17

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  04 - Biológia    
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Michal Dorčák Chov cichlid Gymnázium P. J.Šafárika, Rožňava, Ul. akademika Hronca 1
2 Sláva Spišáková Meranie niektorých aspektov fotosyntézy a dýchania Gymnázium Pavla Horova, Michalovce, Masarykova 1
3 Ester Tomajkova                                             Slávka Eliašová Schwannove bunky Gymnázium, Košice-Staré Mesto, Poštová 9

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  05 - Životné prostredie, geografia, geológia  
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Veronika Chromá                      Veronika Golierová Hodnotenie vody prírodného recipientu Stredná odborná škola, Trebišov, Komenského 12
2 Lucia Sviečková                                               Marek Brutovský Environmentálny dopad banskej činnosti na osídlenie banskej haldy v Gelnici a jej vplyv na človeka Gymnázium, Gelnica, SNP 1
3 Peter Krendželák Paleontologické nálezy v okolí Spišskej Novej Vsi SOŠ , Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 4

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  06 - Zdravotníctvo a farmakológia    
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Dávid Ferko Výroba BIO-mydiel a hodnotenie ich akosti Stredná odborná škola, Trebišov, Komenského 12
2 Karina Kačmárová                                         Iveta Rusnáková Čo robia vysoké opätky s našimi nohami Stredná zdravot.škola, Michalovce, Masarykova 27
3 Vendelín Holubčík Ultrazvuk ako pomocník nevidiacim ľuďom. Technická akadémia, Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 6

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)  
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Klaudia Kolárová                                       Kristína Kostušová Zvýšenie úrodnosti a veľkosti plodov papriky s využitím účinnejšej metódy Súkromné gymnázium, Košice-Nad jazerom, Dneperská 1
2 Alexandra Szekelyová                                                                  Nicola Petríková Vplyv banskej činnosti v Smolníku na kvalitu vody v potoku Smolník Gymnázium, Gelnica, SNP 1
3 Róbert Király                                  Ľubomíra Lomnická Parazitózy voľne žijúcej vysokej zveri SOŠ veterinárna, Košice-Barca, Nám.mladých poľnoho. 2

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  08 - Cestovný ruch, hotelierstvo  gastronómia  
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Ivana Vaňková                                      Nikola Kandová Kľúč k úspechu a prosperite hotelových zariadení SOŠ obchodu a služieb, Michalovce, Školská 4
2 Lucia Kalinková Adrenalínové atrakcie Obchodná akadémia, Rožňava, Akademika Hronca 8
3 Valéria Harcsová                                 Edina Kozinská Historicko-geografické predpoklady rozvoja turizmu v Medzibodroží Stredná odborná škola, Kráľovský Chlmec, Rákocziho 23

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava  
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1  Erik Kuzma                                  Marek Čizmár            Renovácia informačného systému Pragotron Súkromné gymnázium, Košice-Nad jazerom, Dneperská 1,                                                                         SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice
2 Erik Hvizdoš, Ľuboš Oravec Projekt buginy Technická akadémia, Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 6
3 Enrik Hudák Riadenie výťahu pomocou automatu SPŠ elektrotechnická, Košice-Sever, Komenského 44

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia  
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Michal Kalina Radová zástavba rodinných domov Stredná odborná škola, Rožňava, Hviezdoslavova 5
2 Šimon Horečný                            Mária Kováčová Vytvorenie mapového podkladu pre výučbu študentov SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach SPŠ stavebná a geodet., Košice-Staré Mesto, Lermontovova 1
3 Matúš Novotný                          Dávid Kocák Návrh osvetlenia pre SPŠ dopravnú Košice SPŠ dopravná, Košice-Staré Mesto, Hlavná 113

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  11 - Informatika    
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Miroslav Petrik Chartmander.js
Vizualizácia dát prostredníctvom HTML 5 canvas elementu
SPŠ elektrotechnická, Košice-Sever, Komenského 44
2 Štefan Ciberaj                            Ján Málik                              Florián Demeter Auto ovládané cez internet Stredná odborná škola, Rožňava, Hviezdoslavova 5
3 Peter Hus                                                     Richard Granec Alarm DoGa Technická akadémia, Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 6

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  12 - Elektrotechnika a hardware  
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Dárius Babík Zvárací invertor do 110 A Technická akadémia, Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 6
2 Cyril Pavlovič SPÁJKOVACIA STANICA SPŠ elektrotechnická, Košice-Sever, Komenského 44
3 Tomáš Kondáš Nízkofrekvenčný zosilňovač s digitálnym ovládaním Stredná odborná škola, Košice-Juh, Ostrovského 1

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  13 - História, filozofia, právne vedy  
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Lukáš Patera Bindtská električka v Markušovskej doline Gymnázium, Spišská Nová Ves, Školská 7
2 Anna Talabajová Gróf Štefan Forgách a jeho zásluhy v Slaneckom mikroregióne Cirkevné gymnázium, Trebišov, M. R. Štefánika 9
3 Zsolt Bačo Šľachtické rody v obci Brzotín Gymnázium P. J.Šafárika, Rožňava, Ul. akademika Hronca 1
3 Oliver Göndör Divoký západ v Košiciach Gymnázium, Košice-Juh, Alejová 1

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie  
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Jaroslav Florek                                    Ján Erdödi ABS systém Stredná odborná škola, Rožňava, Hviezdoslavova 5
2 Vladimír Veles Trakčné napájacie stanice SPŠ dopravná, Košice-Staré Mesto, Hlavná 113
3 Ondrej Kurák                                Eduard Čuba LEGO AKO UČEBNÁ POMÔCKA Gymnázium, Košice-Juh, Alejová 1

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  15 - Ekonomika a riadenie    
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Jana Stanislavová Lacné potraviny spoločnosť s ručením obmedzením SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves, Stojan 1
2 Daniel Mačuga Optimalizácia grafikonu železničnej dopravy Technická akadémia, Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 6
3 Nikola Želisková,                                 Terézia Balintová TERNiK (podnikateľský plán) Obchodná akadémia, Michalovce, Kapušianska 2

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba  
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Radka Soľárová Interpretácia umeleckého textu Gymnázium, Košice-Sever, Park mládeže 5
2 Kristína Lenkeyová Anglicizmy v súčasnom jazyku mládeže Obchodná akadémia, Rožňava, Akademika Hronca 8
3 Veronika Repková Výroba drevenej šperkovnice SOŠ , Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 4

 

 

Výsledková listina
Krajské kolo 2013/2014
CVČ - RCM, Strojárska 3, Košice, 3.04.2014 v SOŠ automobilovej v Košiciach, Moldavská 2
       
  17 - Pedagogika, psychológia, sociológia  
UMIESTNENIE PRVÝCH TROCH SÚŤAŽIACICH
Miesto Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce Škola, adresa školy
1 Kristína Puskásová Obchodovanie s ľuďmi Evanjelické gymnázium, Košice-Staré Mesto, Škultétyho 10
2 Zuzana Beňadiková VPLYV REEDUKAČNÉHO ZARIADENIA NA VÝVOJ PSYCHIKY MLADÉHO JEDINCA Gymnázium, Dobšiná, SNP 607
3 Ignác Brosch Sila zvyku Gymn. sv. E. Steinovej, Košice-Dargov. hrdinov, Charkovská 1

 

Spracovala : Eva Škripková

CVČ- RCM, Strojárska 3, Košice

Fotogaléria zo súťaže:Stredoškolská odborná činnosť je d o b r o v o ľ n á,  z á u j m o v á činnosť mladých perspektívnych vedcov, pedagogickýcha vedeckých pracovníkov, učiteľov stredných a vysokých škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. Jej uskutočňovanie na školách je chápané hlavne v polohe odporúčaní a nie formou nariadení.

Cieľ

Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov, upevňovať ich vedomosti, zručnosti a návyky, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, vytvárať podmienky na úspešnú prezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach, umožňovať pedagogickým zamestnancom škôl spätne využívať poznatky získané na súťažiach žiakov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Charakteristika Stredoškolskej odbornej činnosti

SOČ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia samostatne alebo za pomoci konzultanta.

Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý metodicky riadi a usmerňujekrajské komisie, ako aj Ústrednú komisiu. Organizačne a finančnezabezpečuje realizáciu celoslovenskej prehliadky na základe dodatku k jeho zriaďovacej listine číslo 1087/1991-11 v znení dodatku číslo 3223/1993-32, ako priamoriadená organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Vzhľadom na nové skutočnosti v súvislosti s účinnosťou nových právnych predpisov Zákona o slobodnom prístupe k informáciám číslo 211/2000 Z. z. , Zákonníka práce číslo 311/2001 Z. z . v znení neskorších predpisov, Zákona o štátnej službe číslo 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákona o verejnej službe číslo 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov Štátnej správy na obce a na vyššie územné celkyčíslo 416/2001 Z.z., Zákona o Štátnej správe v školstve a v školskej samospráve číslo 542/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, môžu tieto právne predpisy ovplyvňovať aj vzťahy v zmysleustanovení, postavenia a práv zainteresovaných, ich kompetencie vo väzbe naorganizovanie a fungovanie súťažných prehliadok Stredoškolskej odbornej činnosti.

Z dôvodu zohľadnenia týchto zmien, ako aj v súčinnosti s nadobudnutím účinnosti Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl, a stredných škôl v Slovenskej republike a všeobecných informáciách a pokynoch vydávaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ( Pedagogicko-organizačné pokyny na príslušný školský rok ), v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z rokovania Koordinačnej rady súťaží Ministerstva školstva Slovenskej republiky,bol spracovaný nový Organizačný poriadok Stredoškolskej odbornej činnosti a je registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod číslom 1251/2001-42 zo dňa 20.9.2001, ktorého plné znenie je zverejnené na webovej stránke ŠIOV (www.siov.sk ). pre ďalšie dôležité aktuálne informácie si kliknite na nasledujúci odkaz:

Kliknite si: Ďalšie dôležité aktuálne informácie stredoškolskej odbornej činnosti!

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI