• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Športové súťaže

Florbalový turnaj 2019


Dňa 11.10. 2019 sa naša škola zapojila do aktivity „EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU.“ Cieľom akcie bolo podporiť dôležitosť pohybu v našom živote a motivovať k aktívnej účasti na športových aktivitách. Vyučujúca Mgr. Vlasta Sokáčová a ŽŠR zorganizovali florbalový turnaj medzi žiakmi prvých a druhých ročníkov.  Zápasy prebiehali v telocvični našej školy a žiaci si mohli v zápasoch zmerať svoje schopnosti. Prvé miesto obsadila trieda 1.C, druhé miesto obsadila trieda 2.E, tretie miesto pripadlo triede II.D a štvrté miesto získala trieda I.B. Žiaci túto aktivitu ocenili a určite budeme túto aktivitu realizovať častejšie.


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI