• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Skrátené štúdium


V školskom roku 2021/2022 otvárame skrátené štúdium v učebnom odbore autoopravár  v 4 zameraniach:

  • mechanik
  • elektrikár
  • karosár
  • lakovník

Dĺžka štúdia: 2 roky

Cieľom štúdia je rozšírenie a prehĺbenie kvalifikácie na výkon povolania.

Podmienkou prijatia je minimálne stredné odborné vzdelanie.

Uchádzač o štúdium predloží vyplnenú prihlášku, overenú kópiu doteraz získaného najvyššieho vzdelania (výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej  skúške, diplom).

Vzdelávanie sa ukončuje záverečnou skúškou a úspešný absolvent získa stredné odborné vzdelanie - dokladom je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI