• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Stretnutie so zamestnávateľmi


Dňa 8.6.2021 prebehlo na našej škole stretnutie zamestnávateľov s rodičmi našich budúcich prvákov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Účasť na tomto stretnutí bola nadmieru vysoká a obe strany prejavili veľký záujem o spoločnú spoluprácu, ktorou chcú prispieť ku kvalitnému odbornému vzdelávaniu mladých ľudí.

Tešíme sa na príjemnú budúcu spoluprácu, ktorá sa bude niesť v znamení nadobúdania nových praktických zručností.



< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI