• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Národná linka na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K
ŠTUDENTI ŠTUDENTOM //Aliancia stredoškolákov
„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“
Súťaž ZENIT v elektronike – školské kolo
„Milé študentky, milí študenti,
Ambasádorská škola Európskeho parlamentu!!!
Zbierka Dni nezábudiek!
Skrátené štúdium
Stretnutie so zamestnávateľmi
< 1 2 >

Valentínska kvapka krvi 2021


Hlavnou myšlienkou 26. ročníka kampane Valentínskej kvapky krvi je jednoduchý slogan „Je to v našich rukách“. Kampaň sa začína 15. februára 2021 a potrvá do 19. marca 2021. Cieľom tejto kampane je tak ako po minulé roky rozširovať nových darcov krvi a pripomenúť dôležitosť darovania krvi, ktorá je skutočným „darom života“ a spolupatričnosti.
      Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 sú mobilné odbery krvi zrušené. Krv je možné darovať iba na odberových pracoviskách. Ak sa rozhodnete darovať krv je potrebné sa vopred objednať na presný dátum a čas, aby sa predišlo zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste.

Krv môže darovať dospelá osoba /18+/

Kontakty na odberové pracoviská:

• NTS SR pracovisko Košice, Trieda SNP 1, Košice,

o kontakt pre objednanie: 0910 833 191

o odberové dni: pondelok, streda, štvrtok, piatok od 07:00 do 14:00

utorok od 07:00 do 17:00

• HTO Nemocnica Agel, Vstupný areál USS, Košice-Šaca,

o kontakt: 055/7234 773

o odberové dni: pondelok, streda, štvrtok, piatok od 6:30 do 11:00

     Protiepidemiologické opatrenia súvisiace s darovaním krvi:

· darca musí mať ochranné rúško alebo jeho náhradu,

· pri vstupe na odberové miesto si vydezinfikovať ruky následne mu bude odmeraná teplota,

· pred bežným postupom darovania krvi každý darca najprv vyplní tzv. checklist – vstupný skríning darcu krvi k obmedzeniu rizika infekcie COVID-19,

· darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú koronavírusom  COVID-19,  môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení a negatívnom výsledku testovania na koronavírus,

· darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv najskôr 14 dní po očkovaní.  

· v prípade, že sa u darcu objavia príznaky respiračného ochorenia alebo zvýšená teplota nad 37°C v priebehu 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek, neodkladne to oznámi pracovisku, kde daroval krv.


 


ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI