• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


SOŠA opatrenia proti riziku rozšírenia koronavírusu COVID 19


Vzhľadom k pandemickej situácii, ktorá pretrváva v našej krajine, sa škola riadi pokynmi a nariadeniami ÚVZ SR, MŠVVaŠ SR a KSK. V rámci týchto opatrení škola promptne reaguje vo vzťahu k žiakom a zamestnancom školy.

Žiaci a zamestnanci školy boli poučení o rizikách šírenia koronavírusu a opatreniach proti šíreniu tejto nákazy pravidlom Rúško Odstup Ruky a škola kladie dôraz na uvedomovanie si individuálnej zodpovednosti nielen v priestoroch školy, ale aj na verejnosti.

 

Z príspevku Ministerstva školstva škola zabezpečila na dezinfekciu priestorov školy:

  • Pri vstupe do priestorov školy je zabezpečená dezinfekcia rúk, merač telesnej teploty a škola vždy aktualizuje oznam o usmerneniach odporúčaniach a rozhodnutiach vlády SR

  • Všetky učebne sú vybavené dávkovačmi mydiel, jednorazovými utierkami a prostriedkom na dezinfekciu rúk

  • Boli vyčlenené miestnosti slúžiace ako priestor na izoláciu žiakov alebo zamestnancov na nevyhnutne potrebný čas v prípade výskytu podozrenia na koronavírus

  • Zamestnanci školy zabezpečujú každý deň zvýšenú dezinfekciu kľučiek, vodovodných batérií, toaletných zariadení a podláh podľa potreby a v súlade s platnými usmerneniami. Pri manipulácii s dezinfekčnými prostriedkami používajú osobné ochranné pracovné prostriedky.

  • Boli zakúpené nové odpadkové koše, ktoré nevyžadujú fyzický kontakt rúk s košom

  • Zakúpili sa germicídne žiariče na dezinfekciu priestorov školy

  • Nainštalovali sa prietokové ohrievače na zabezpečenie teplej vody

  • Škola zabezpečila rúška a ochranné štíty pre zamestnancov školy

  • V rámci digitalizácie vzdelávania dištančnou formou boli zakúpené licencie pre aplikáciu Webex na online vzdelávanie.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI