• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Zelený certifikát


V dnešnej dobe je problém so spracovaním elektroodpadu veľmi aktuálny. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená predajná cena, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare a následných inováciách, na čo dopláca celé životné prostredie. V čase, kedy jedným z najväčších problémov sa stáva znečistenie životného prostredia, je potrebné vychovávať, najmä mladú generáciu, k jeho ochrane. Aj naša škola podporuje environmentálne povedomie u žiakov, čo dokazuje aj svojimi skutkami, za čo nám bol udelený Zelený certifikát.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI