• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov žiakov ku hodnoteniu žiakov za 2. polrok školského roka 2019/2020


V zmysle Usmernenia MŠ VVaŠ SR na hodnotenie žiakov stredných škôl zo 4.4.2020 a hlasovania pedagogickej rady zo dňa 20.4.2020 oznamujeme, že nebudú známkou klasifikované predmety, uvedené v zozname. Hodnotenie žiakov z týchto predmetov bude slovné – absolvoval resp. neabsolvoval, pretože v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ich ciele plnohodnotnou realizáciou.

Zoznam dotknutých predmetov:

1.elektrické meranie

2. meranie v autoelektronike

3. meranie v silnoprúdovej technike

4. etická/náboženská výchova

5. informatika

6. telesná a športová výchova

7. výpočtová technika

8. programové vybavenie počítačov

9. programovanie

10. technické kreslenie

11. odborné kreslenie

12. technika jazdy

13. odborný výcvik/odborná prax

 

                                                                                                 RNDr. Jana Vargová

                                                                                                    riaditeľka SOŠA< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI