• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Výzva na darovanie krvi


Výzva na darovanie krvi – DARCOVIA KRVI SÚ STÁLE VÍTANÍ, PACIENTI POTREBUJÚ KRV AJ POČAS PANDÉMIE

Ukážme, že všetci spoločne nový koronavírus  premôžeme!!!

V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej novým koronavírusom COVID-19 transfúzne stanice zaznamenávajú  značný pokles darcov krvi, čo sa odráža na znížených zásobách krvných prípravkov. Aj napriek pandémii spôsobenej koronavírusom sú v nemocniciach na území Slovenskej republiky pacienti, ktorí akútne  potrebujú k svojej liečbe krv.  

Krv sa nedá vyrobiť žiadnym chemickým procesom, dá a získať len od Vás – od dobrovoľných darcov krvi.

Vyzývame preto žiakov SOŠ automobilovej, aby sa nebáli, prišli darovať krv a pomohli tak zachraňovať ľudské životy.

Na všetkých pracoviskách Národnej transfúznej služby SR sú zavedené sprísnené kritériá darovania krvi, hygienické a preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Z titulu ochrany zdravia darcov krvi, za účelom regulácie počtu darcov krvi prítomných v odberných centrách pri darovaní krvi, je zavedené aj objednávanie darcov krvi na presný čas. Týmto opatrením sa minimalizuje zvýšená koncentrácia ľudí.

Darovať krv je možné v pondelok až piatok počas odberových hodín, ktoré sú od 7.00 hod do 14.00 hod s výnimkou utorka, kedy je možné prísť darovať krv od 7.00 hod do 17.00 hod.

Telefónne čísla slúžiace na objednanie sa na čas sú dostupné počas pracovných dní od 7:00 do 17:00 hod

Pred tým, ako sa rozhodnete prísť darovať krv, pozorne si prečítajte „Usmernenie pre darcov krvi v súvislosti s pandémiou akútnych ochorení dýchacích ciest a zápalov pľúc (COVID-19) spôsobených novým koronavírusom (2019 - nCoV)“ umiestnené v úvode našej webovej stránky pod touto výzvou. Nájdete tam ďalšie dôvody pre ktoré darca nemôže darovať krv a usmernenia prijaté k zabezpečeniu bezpečnosti darcov počas darovania krvi.

 

http://www.ntssr.sk/585/usmernenie-pre-darcov-krvi-v-svislosti-s-pandmiou-aktnych-ochoren-dchacch-ciest-a-zpalov-pc-covid-19-spsobench-novm-koronavrusom-2019-ncov

Telefonické objednanie:  0910/833 191

Ďakujeme!< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI