• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Prerušenie vyučovania - aktuálne informácie 13.3.2020


Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditeľka SOŠA ukladá žiakom školy samoštúdium. Materiály na samoštúdium a vypracovanie konkrétnych úloh žiaci dostanú od vyučujúcich jednotlivých predmetov v elektronickej forme /e-mail, edupage, sms/ aj s upresnením termínov na ich splnenie. V prípade nedoručenia materiálov do 18.3.2020 kontaktujte triednych učiteľov resp. vedenie školy.

Pedagogickí zamestnanci  školy majú určenú prácu z domu.  Pre materiály, ktoré potrebujú na prácu z domu si môžu  prísť do školy denne medzi 9 – 12 hodinou.

Nepedagogickí zamestnanci a vedenie školy prídu do školy 16.3.2020 / pondelok/  na 8,00 hod kedy sa uskutoční krátka  porada , na ktorej sa určia ďalšie podmienky práce.

Pre verejnosť je škola v danom termíne uzavretá / mimo klientov Autoškoly Grendel /.

Aktuálne informácie budú zverejňované na stránke školy a facebooku školy.

Vyzývame vás k zvýšenej ochrane Vášho zdravia a zdravia Vašich blízkych.

Aktuálne informácie nájdete na stránkach:

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky:
https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19

Ministerstva školstva, vedy, výskumu športu Slovenskej republiky
https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

 

RNDr. Jana Vargová, riaditeľka školy< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI