• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Prerušenie vyučovania - pokyn predsedu KSK


Na základe pokynu č.6/2020 predsedu Košického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov sa prerušuje vyučovací proces v dňoch 9.3.2020 a 10.3.2020.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI