• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


OZNAM pre žiakov a zamestnancov SOŠA v súvislosti s výskytom Koronavírus


Košický samosprávny kraj vydal na základe zasadnutia krízového štábu s predsedom Košického samosprávneho kraja k možným rizikám spojeným s koronavírusom informácie a odporúčané opatrenia pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

 

K  3.3.2020 WHO eviduje zoznam krajín s príslušným označením :

· Krajiny označené  „Local transmission“ (preukázané šírenie ochorenia na území krajiny) - pre osoby vracajúce sa z tejto  krajiny sa v nadväznosti na vyhodnotenie rizika odporúča karanténa.

· Krajiny označené „Imported cases only“ (len importované prípady , šírenie na území krajiny sa doposiaľ  nezistilo) - pre osoby vracajúce sa z tejto krajiny sa karanténa zatiaľ neodporúča.

 

Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, ktoré sú potvrdené, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, odporúčame  zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu  v domácom prostredí t. j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu. V takomto prípade žiak, resp. zákonný zástupca, telefonicky kontaktuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý navrhne ďalší postup. Apelujeme na rodičov, aby neposielali do školy svoje choré dieťa.

Žiakom, ktorí plánujú cestu do rizikových oblastí, odporúčame dôsledne zvážiť nevyhnutnosť cestovania.  Študenti na programoch ERASMUS+ v zahraničí, v regiónoch Lombardie a Benátok v Taliansku, odporúčame návrat na  Slovensko a riadiť sa vyššie uvedenými odporúčaniami.

SOŠA ruší výlety, exkurzie a iné spoločenské akcie a organizáciu iných podujatí /kiná, divadlá, športové podujatia, .... /.   

 

Krajiny, označené Svetovou zdravotníckou organizáciou ( WHO ) ako „Local transmission“:

v Európe – Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Nórsko, Holandsko, Švédsko, Izrael, Chorvátsko, San Marino, Fínsko, Grécko, Dánsko

 

mimo Európu – Čína, Kórea, Japonsko, Singapure, Austrália, Malajzia, Vietnam, Thajsko, Indonézia, Irán, Spojené arabské emiráty, Libanon, USA, Kanada, Ekvádor, Alžírsko  

 

 6.3.2020                                                                       RNDr. Jana Vargová, riaditeľka školy

Informácia pre školstvo - [PDF]

Usmernenie hlavného hygienika SR - [PDF]

Koronavírus prevencia - [PDF]

Koronavírus riziko - [PDF]

Koronavírus EN - [PDF]< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI