• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Vyhodnotenie súťaže ZENIT 2020


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania s cieľom vyhľadávať mladé talenty a podporovať ich ďalší rozvoj a napredovanie, každoročne vyhlasujú postupovú súťaž ZENIT. Touto súťažou zároveň podporujú  rozvoj mimoškolskej činnosti žiakov.

36. ročník celoštátnej súťaže Zenit v programovaní a elektronike a 21. ročník súťaže ZENIT v strojárstve sa konal na pôde Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach a Strednej odbornej školy Košice-Šaca pod záštitou Košického samosprávneho kraja v dňoch 10.-13. februára 2020.

Cieľom súťaž ZENIT, ktorá je určená žiakom stredných škôl, je vyhľadávať nadaných a talentovaných študentov, rozvíjať ich kompetencie, podporovať rast ich vedomostí a zručností v oblasti programovania, elektroniky a strojárstva.

Výsledky súťažiacich hodnotili odborné hodnotiace komisie zložené z učiteľov stredných a vysokých škôl, vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov z praxe.

Do celoslovenského kola súťaže ZENIT postúpilo z 8 krajov 91 žiakov s cieľom ukázať intelekt, tvorivosť, zručnosť a zabojovať o najvyššie priečky.

Najlepšie výsledky za Košický kraj v jednotlivých kategóriách dosiahli:

v súťažnom odbore elektronika – kategória A    

2. miesto: Matej Grega, SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice

5. miesto: Martin Petrek, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

v súťažnom odbore elektronika – kategória B     

5. miesto: Peter Borták, Gymnázium, Alejová 1, Košice                                                                        

7. miesto: Martin Vitikáč, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

v súťažnom odbore programovanie – kategória A 

4. miesto: Tomáš Jusko, Gymnázium Šrobárová, Košice

11. miesto: Lenka Hake, Gymnázium Alejová, Košice

v súťažnom odbore programovanie – kategória B 

5. miesto: Michal Tkácik, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

v súťažnom odbore programovanie – kategória grafik

7. miesto: Simona Gabonová, SOŠ Ostrovského, Košice

v súťažnom odbore strojárstvo – kategória A

2. miesto: Lukáš Sivák, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

v súťažnom odbore strojárstvo – kategória C

1.miesto: Tomáš Janisko, SOŠ, Učňovská 5, Košice-Šaca

v súťažnom odbore strojárstvo – kategória R

1.miesto: Adam Cirbes, SOŠ, Učňovská 5, Košice-Šaca

v súťažnom odbore strojárstvo – kategória S

1.miesto: Kristián Krížovský, SOŠ, Učňovská 5, Košice-Šaca< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI