• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Finančná gramotnosť - školenie žiakov


Dňa 21.1.2020 sa uskutočnilo v priestoroch SOŠ automobilovej v Košiciach školenie pre žiakov z oblasti finančnej gramotnosti. Školenie bolo zabezpečené 4 školiteľmi z OTP READY Nadácie, ktoré zabezpečovali školenie aj v minulých rokoch. Školenia sa zúčastnili žiaci II.D a III.C triedy.

Obsah školenia:

Modul pre 2. ročník SŠ: Finančné rozhodnutia

Modul je zameraný na:

  • Zodpovedné finančné zabezpečenie až do dôchodku
  • Tvorbu finančných rezerv a ich kumuláciu

Modul pre 3. ročník SŠ: Ciele a rozpočet

Modul je zameraný na:

  • Plánovanie dlhodobých finančných cieľov
  • Princípy dosahovania finančných cieľov
  • Hospodárenie s peniazmi v rôznych životných situáciách

Školenia bolo v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti, zo strany žiakov boli pozitívne ohlasy.

Za školu organizačne zabezpečoval Ing. Keltoš< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI