• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole v Rakúsku


Dňa 29.januára 2020 sa vedenie školy, učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku zúčastnili Dňa otvorených dverí na Landesberufschule ( SOŠ) v rakúskom meste Neukirchen. Takto škola využila príležitosť oboznámiť sa so systémom odborného vzdelávania v zahraničí ( konkrétne v Rakúsku), učitelia a majstri mali možnosť vymeniť si profesionálne skúsenosti s rakúskymi kolegami a tie ďalej využiť vo svojej práci nielen v duálnom, ale celkovo v systéme odborného vzdelávania. Prínosom bolo i priamo sledovať študentov v pracovnom procese pri obsluhe vysokošpecializovaných zariadení. Skutočne vydarená akcia.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI