• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Riaditeľské voľno


Riaditeľka Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach oznamuje, že dňa  29.1.2020 poskytne žiakom školy riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 Zákona 245/2008 Z. z.( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z organizačných a prevádzkových dôvodov – exkurzia pedagogických zamestnancov v strednej odbornej škole v Neunkirchene v Rakúsku v rámci pripravovaného partnerstva medzi našimi školami.

 

                                                                                  RNDr. Jana V A R G O V Á

                                                                                           riaditeľka  školy< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI