• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Vyhodnotenie školského kola olympiády ľudských práv


Školské kolo olympiády ľudských práv zorganizovala, pripravila, vytvorila testy, zrealizovala, opravila (testy) a vyhodnotila PaedDr. Ivona Némethová podľa metodických pokynov pre OLP. Školské kolo sa uskutočnilo 28.11.2019 v čase od 8:00-12:00 v učebni číslo 19. Žiaci vypracovávali pripravené úlohy zamerané na rozvíjanie a uplatňovanie v praxi tvorivého myslenia v oblasti ľudských práv. Všetci prejavili záujem o problémové úlohy OLP. Atmosféra počas školského kola bola veľmi priateľská, pozitívna a tvorivá. Žiakom sa páčili problémové úlohy, ktoré mali riešiť a aj preto bola atmosfére OLP veľmi tvorivá, Nosnou témou XXII. ročníka OĽP je: Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia. Do krajského kola olympiády ľudských práv postupuje Jakub Janický z II.D a Jakub Kalický z II.D. Krajské kolo OĽP sa uskutoční 6. februára 2020.

Súťažiaci sa umiestnili:

1. miesto: Jakub Janický, Jakub Kalický II.D

2. miesto : Patrik Andor II.D

3. miesto: Dávid Kristan II.D

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI