• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Workshop - Škoda Auto


Vo stredu 13.11.2019 sme sa so žiakmi III.E2 triedy, študijného odboru 2697 K MET autoelektronik, zúčastnili odborného a veľmi zaujímavého workshopu s názvom Škoda Auto, na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Cieľom bolo dozvedieť sa viac o vývoji automobilov priamo od pracovníkov technického vývojového centra a subdodávateľov firiem. Zároveň bolo cieľom motivovať a usmerniť žiakov v ich rozhodovaní sa pri ich kariérnej ceste životom.

Zúčastnili sa ho študenti TUKE a za stredné školy sa prišli žiaci SPŠ v Košiciach a žiaci našej školy SOŠA v Košiciach. Všetkých účastníkov workshopu privítal dekan SjF - TUKE Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH. Workshop moderovali doc. Ing. Michal Fabián, PhD. a doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD. Touto cestou im ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tejto akcie. Nakoniec si žiaci prevzali darček od hlavného sponzora Škoda Auto.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI