• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Exkurzia na TUKE - Prototypové a inovačné centrum


Vo štvrtok 14.11.2019 sme sa so žiakmi III.A učebného odboru 2487 H 01 autoopravár mechanik a so žiakmi II.B triedy, učebného odboru 2487 H 03 autoopravár – karosár a 2487 H 04 autoopravár - lakovník, zúčastnili odborného seminára na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Navštívili sme Prototypové a inovačné centrum, kde sme mali možnosť oboznámiť sa s pokročilými technológiami obrábania. Odborníci z priemyslu - zástupcovia firiem DMG MORI, HAIMER a Tungaloy - prezentovali svoje skúsenosti v oblasti obrábacích strojov a digitalizácie, zoraďovania nástrojov, rezných nástrojov.

Cieľom prehliadky bolo priblížiť žiakom moderné technológie v oblasti trieskového obrábania, moderné procesy výroby, navrhovania a inovácie v strojárskom a v automobilovom priemysle. Prehliadkou nás sprevádzal pán Ľubomír Demke. Touto cestou mu ďakujeme za odborné informácie, a tiež celému realizačnému tímu Sjf TU - Košice.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI