• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Exkurzia vo výrobnom závode Volkswagen Slovakia - Bratislava


Dňa 8. 11. 2019 sa žiaci študijných odborov 2495 K autotronik a 2697 K MET - autoelektonik, v sprievode učiteľov odborných predmetov Ing. Jaroslava Volocha, Ing Henricha Herca a Ing. Márie Tomášove, zúčastnili exkurzie vo výrobnom závode Volkswagen Slovakia – Bratislava.

Prehliadka s názvom Elektromobilita a hybridný pohon bola dohodnutá na 12:00 hod. a trvala 90 minút. Zahŕňala exkurziu dvoch hál - karosáreň a agregátna hala a Auto Fora, kde je návštevník oboznámený s históriou a konečnými produktmi, ktoré sa konštruujú v závode. Táto prehliadka je pre školy zadarmo. Maximálny počet účastníkov v skupine bol striktne stanovený na 15 osôb, vrátane pedagogického dozoru.

Ohlasy zo strany učiteľov aj žiakov boli veľmi pozitívne. Prehliadka závodu Volkswagen Slovakia sa im veľmi páčila, bola veľmi pútavá, zaujímavá a atraktívna. Zúčastnení mali možnosť vidieť časť automatizovanej výroby vozidiel priamo počas výrobnej prevádzky. Mnohé veci, o ktorých sa žiaci dozvedajú na teoretickej úrovni počas vyučovacieho procesu mali možnosť vidieť priamo v reálnom čase. Žiaci aj učitelia z tejto prehliadky získali veľa odborných poznatkov.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI