• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Prednáška - duševné zdravie, zdravie a závislosti


Dňa 18.10.2019 sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému duševné zdravie, zdravie a závislosti. Prednášku viedla Romana Bodnárová zo SPOLKU MEDIKOV MESTA KOŠICE. Zúčastnili sa jej žiaci z II.C, II.D, II.AN a I.AN triedy.

Cieľom prednášky bolo oboznámiť žiakov s témou dôležitosti zdravia v našom živote a význam zdravého životného štýlu a jeho vplyv na duševnú a fyzickú pohodu, ktorá ovplyvňuje každodenný život mládeže. Študenti mali možnosť dozvedieť sa ako zmeniť svoje nezdravé návyky a odbúrať stres.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI