• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Career Day


Ako byť úspešným pri uchádzaní sa do zamestnania

 Ako správne napísať životopis

 Ako si budovať kariéru

 

To bolo cieľom Career Day ( Deň kariéry) , určeného pre stredoškolákov, ktorý organizovala organizácia JA Slovensko v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia. Žiadne  sedenie a počúvanie, ale  workshop, zameraný na všeobecné princípy budovania si kariéry počnúc výberom školy, uchádzaním sa o zamestnanie  až po kariérny rast v zamestnaní, do ktorého sa účastníci museli aktívne zapájať. Študenti neprišli s prázdnymi rukami, so sebou si doniesli svoj životopis a samozrejme veľa dobrých nápadov. Za našu školu sa tohto workshopu zúčastnili žiaci končiacich ročníkov Dávid Béreš z II.AN a Jakub Lampert zo  IV.F, ktorí za svoju účasť obdŕžali aj certifikáty.

Veríme, že  skúsenosti z tohto workshopu využijú aj v praxi a my im ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI