• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Pracovná misia v Rakúsku


V dňoch 30.9.-2.10.019 sa riaditeľka SOŠ automobilovej v Košiciach RNDr. Jana Vargová, členka Výboru sekcie ODCV SOPK,  zúčastnila pracovnej misie v Rakúsku – Viedeň, Wolkersdorf, ktorá bola zameraná na strojárstvo a automobilový priemysel. Cieľom misie bolo nadviazať kontakty a partnerstvá s Rakúskou obchodnou komorou, so strednými odbornými školami v Rakúsku, získať informácie o stredoškolskom odbornom vzdelávaní a duálnom vzdelávaní v Rakúsku, o systéme spolupráce škôl s firmami. Misia bola organizovaná Sekciou odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania SOPK v Žiline v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Rakúsku. Rokovacím jazykom bol anglický jazyk a tlmočenie vykonávala Mgr. Eva Santa zo SOŠA Košice. < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI