• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Záverečné skúšky 2019


V dňoch 17.6. až 21.6.2019 sa konali záverečné skúšky v riadnom skúšobnom období. Záverečné skúšky konali žiaci učebných odborov 2487 H autoopravár – mechanik, elektrikár, karosár, lakovník. Tretí ročník ukončili všetci žiaci.

Celkove záverečné skúšky konalo 51 žiakov z toho 16 žiakov zo systéme duálneho vzdelávania. Jedna trieda v počte 7 žiakov končila v externej forme štúdia. Počas skúšok boli prítomní odborníci z praxe – poverení zástupcovia SOPK a skúšajúci zástupcovia zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania. Najlepší priemer dosiahli žiaci odboru autoopravár lakovník.

Z celového počtu úspešne vykonalo záverečné skúšky 47 žiakov a 4 žiaci skúšku nevykonali. Podali žiadosť o vykonanie ZS v náhradnom termíne v septembri 2019. Ich žiadosti bolo vyhovené.

 

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI