• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Oznam - skrátené vyučovanie


Vzhľadom na vysokú záťaž teplom v dňoch 12.6.-14.6.2019 riaditeľka SOŠA Košice, Moldavská cesta 2, v zmysle platnej legislatívy upravuje dobu vyučovania a pracovnú dobu zamestnancom nasledovne:

  • vyučovacie hodiny na úseku teoretického vyučovania sa skracujú na 30 minút a vyučovanie končí o 12,00 hod.
  • vyučovacie hodiny na úseku praktického vyučovania sa skracujú a vyučovanie trvá do 12,00 hod.
  • pracovná doba všetkých zamestnancov sa skracuje a trvá do 12,00 hod.

Pitný režim je zabezpečený pitnou vodou z vodovodu a tiež filtračným zariadením v chodbe kancelárskych priestorov školy.

 

Košice, 12.6.2019                               

 

                                                                                   RNDr. Jana Vargová

                                                                                      riaditeľka SOŠA< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI