• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


MATURITA 2019


Externá časť a písomná forma internej časti MS:

 

12.3.2019 EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

13.3.2019 EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov (ANJ,NEJ)

 

Príslušné rozmiestnenie maturujúcich žiakov do jednotlivých učební je uvedené vo vestibule školy.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI