• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Menovanie riaditeľky SOŠA


Dňa 22.1.2019 prevzali z rúk župana KSK menovacie dekréty  riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, medzi nimi aj  Jana Vargová, ktorá sa ujala funkcie s platnosťou od 1. januára 2019.

Blahoželáme a prajeme jej v novej funkcii veľa energie, úspechov a pracovného elánu.

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI