• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Externé vzdelávanie študentov 2. ročníka v oblasti spotrebiteľských práv


Dňa 5.12.2018 sa uskutočnilo v priestoroch našej školy externé vzdelávanie študentov druhého ročníka v oblasti spotrebiteľských práv. Vzdelávanie zabezpečovalo Európske spotrebiteľské centrum, školiteľom bol Mgr. Pavol Pavlovkin.

Študenti sa dozvedeli, že centrum vie spotrebiteľom pomôcť napr.:

  • ohľadne práv spotrebiteľa pre oblasť nakupovania a cestovania podľa vnútroštátneho práva a práva EÚ,
  • poskytnúť praktické tipy ako sa vyhnúť problémom, ktoré vám môžu ušetriť peniaze;
  • pomôcť pri riešení cezhraničných reklamácií a sporov s obchodníkmi z iných členských štátov EÚ, Islandu a Nórska,
  • spojiť sa s obchodníkom, aby sme sa pokúsili problém vyriešiť,
  • poradiť ohľadne ďalších krokov, pokiaľ zmierlivé riešenie nie je možné, ako napr. alternatívne riešenie sporov, európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo iné právne konanie,
  • pomôcť s nájdením organizácie, ktorá môže prevziať váš prípad na ďalšie riešenie/konanie.

 

Vzdelávanie prebiehalo formou rozhovoru, brainstormingu a diskusie.

 

V Košiciach 6.12.2018                                           Ing. Nikoleta Puchá, PhD.< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI