• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Olympiáda ľudských práv – školské kolo


Olympiáda ľudských práv – školské kolo – zoznam žiakov

Dátum: 21.11.2018

Čas: 11:00-12:30

Organizátor: PaedDr. Ivona Némethová

Meno a priezvisko

Trieda

Body

Umiestnenie

Filip Kvetko

II.D

30

1.

Alex Bernát

IV.G

27

2.

Daniel Rusnák

IV.G

27

3.

Dávid Bányász

IV.G

26

4.

Samuel Haus

II.D

25

5.

Richard Kolesár

I.D

25

6.

Kriarián Dolák

I.D

24

7.

Dano Olejár

III.B

24

8.

Slavomír Moňok

IV.G

23

9.

Kristián Pačai

III.D

22

10.

Martin Šujeta

I.D

22

11.

Samuel Skalský

III.D

22

12.

Samuel Juris

III.D

22

13.

Viktor Kopčo

IV.D

22

14.

Tomáš Onuščák

II.AN

20

15.

Tomáš Kober

IV.G

19

16.

Jakub Gazdík

I.D

18

17.

Sebastián Majoroš

I.D

17

18.

Patrik Bukovina

IV.D

14

19.

Michal Šebek

IV.G

12

20.

Gabriel Kertesz

I.D

11

21.

Jakub Janický

I.D

11

22.

Marek Gaľa

II.D

9

23.

Adam Sedlák

IV.G

6

24.

 

Dňa 21.11.2017 o 11:00 hod. v učebni č. 19 sa uskutočnilo školské kolo olympiády ľudskýchprávstredoškolskej mládeže. Jedná sa už o XXI. ročník súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborným garantom je Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv v spolupráci s UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského v Bratislave a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Nosnou témou olympiády ľudských práv tohoto roku je „30. výročie Nežnej revolúcie“.

Školského kola OLP sa zúčastnilo 24 žiakov všetkých ročníkov, študijných a aj učebných odborov. Úlohou žiakov bolo riešiť problémové úlohy z tematiky ľudských práv a demokracie. Všetci žiaci dokázali, že problematika ľudských práv im nie je cudzia. Priamo do krajského kola olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutoční 7. februára 2019 postúpil žiak Filip Kvetko z II.D triedy, náhradník je Alex Bernát - IV.G. Školské kolo olympiády ľudských práv pripravila (testy, oprava testov, vyhodnotenie, fotografická dokumentácia) PaedDr. Ivona Némethová

 

V Košiciach 25.11.2018                                                        PaedDr. Ivona Némethová< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI