• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Exkurzia na TUKE


V stredu 14.11. 2018, sme sa so žiakmi II.A a II.C triedy študijných odborov 2487 H 01 autoopravár – mechanik a 2495 K autotronik zúčastnili seminára na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Navštívili sme Prototypové a inovačné centrum, kde sa konal technologický seminár o pokročilých technológiách obrábania. Odborníci z priemyslu (zástupcovia firiem DMG MORI, HAIMER a Tungaloy) prezentovali svoje skúsenosti v oblasti obrábacích strojov a digitalizácie, zoraďovania nástrojov, rezných nástrojov a vzdelávania za účasti médií RTVS a JOJ.

Cieľom seminára bolo priblížiť žiakom moderné technológie v oblasti trieskového obrábania, moderné procesy výroby, navrhovania a inovácie v strojárskom a v automobilovom priemysle.

Touto cestou vyjadrujem poďakovanie Ing. Marekovi  Vrabeľovi, ktorý nás prehliadkou odborne sprevádzal a celému realizačnému tímu Sjf TU-Košice.

 

http://www.sjf.tuke.sk/paic/

 

Ing. Mária Tomášová

učiteľka odborných predmetov< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI