• Mapa stránok
  • E-mail kontakt

SOŠA Košice

Aktuality


Finančná gramotnosť - vzdelávanie našich študentov


V termíne 13.11-15.11.2018 prebehlo v priestoroch našej školy externé vzdelávanie našich študentov z oblasti finančnej gramotnosti. Vzdelávanie zabezpečovali školitelia z OTP Ready Nadácie, ktorá je nadáciou OTP banky Slovensko. Program vzdelávaní vychádzal z Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2.

Organizáciu na našej škole zabezpečoval Ing. Keltoš.

Vzdelávania sa zúčastnili:

1. 13.11.2018 žiaci II.D triedy

Modul pre 2. ročník SŠ: Finančné rozhodnutia

Modul je zameraný na:

  • Zodpovedné finančné zabezpečenie až do dôchodku
  • Tvorbu finančných rezerv a ich kumuláciu

2. 14.11.2018 žiaci III.E triedy

Modul pre 3. ročník SŠ: Ciele a rozpočet

Modul je zameraný na:

  • Plánovanie dlhodobých finančných cieľov
  • Princípy dosahovania finančných cieľov
  • Hospodárenie s peniazmi v rôznych životných situáciách

3. 15.11.2018 žiaci IV.E triedy

Modul pre 4. ročník SŠ: Život po škole

Modul je zameraný na:

  • Prípravu na pracovný pohovor
  • Úvery, komunikáciu s bankou
  • Rizikové finančné situácie a možnosti ako ich zvládnuť

Vzdelávanie prebiehalo formou rozhovoru, diskusie, vyplňovania dotazníkov, aktívneho riešenia rôznych úloh, modelových situácií, súťaží a pod.

 

V Košiciach 16.11.2018                                           Ing. Jozef Keltoš

 

 

 



< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

ĎALŠÍ PARTNERI A SPONZORI